- +

Teknisk fagskule

Fagteknikar

Teknisk fagskule er ein naturleg vidareutdanning for fagarbeidaren. 
Den toårige utdanningen nærmar seg ingeniørstudiet i innhold, men er meir praktisk retta.
Linja for Bygg- og Anleggsfaga i Teknisk Fagskule gjer teknikar- og mellomledarkompentanse som entrepenørbedriftene har bruk for.

Typiske arbeidsoppgåver for fagteknikaren:                       

  • Beregning
  • Prosjektere
  • Planlegge og kordinere produksjon
  • Innkjøp og personressursar i byggeprosjekt osv..

Sjølv om Bygg- og Anleggsfaga er spesialiserte, har dei også mykje til felles. 
Fagteknikaren innan husbygging, anleggsarbeid og anleggsgartnervirksomheit har behov for dei same kunnskapane innan matematikk, stikking og nivellering, materialkunnskap, konstruksjonslære, lover, regelverk og kvalitetsikring.

Studiet er også ein naturleg inngangsport til høgskuleingeniør og sivilingeniørstudiet.

Gå vidare på Førde Tekniske Fagskule for meir informasjon