- +

NTNU Ingeniør

Bygningsingeniør

Mange med erfaring som fagarbeidar velger å vidareutdanne seg til høgskuleingeniør. 
Erfaringen som fagarbeidar gjer ein praktisk og realistisk tilnærming til oppgåvene.

Som ingeniør får du vere med i utviklingen av moderne Bygg- og konstruksjonsteknologi, og det finnes massevis av jobbmuligheter, både innanfor offentleg og privat sektor.

Det treårige studiet fører fram til tittelen ingeniør, og det femårige studiet til tittelen sivilingeniør.

Ingeniøren kan spesialisere seg innanfor ulike retningar, blandt anna prosjektering, utførelse, drift og forvaltning av Bygg- og Anleggsarbeid.

Faget kan også omfatte geomatikk, som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjons- og datateknikk.

Innan konstruksjon kan ingeniøren lære om konstruksjonar i betong, metaller og tre.
Spesialisering innan vatn og miljø siktar mot miljøtekniske problemstillingar, og omfattar alt frå energiteknikk, drikkavatn- og avløpsteknikk, eller avfall- og gjenvinningsteknikk.

Studiet innanfor veg, transport og arealplanlegging har også ein klar miljøprofil som i dagens samfunn er høgaktuelt.

For meir informasjon om studiet sjå her