- +

Håkon Svoen

Dagleg leiar
Telefon
578 29 250
Mobil
975 86 667

Linda D. Hauge

Administrasjonssekretær
Telefon
578 29 250
Mobil
959 40 485

Arne Skålvik

Opplæringskonsulent
Telefon
578 29 250
Mobil
917 77 470

Anders Vassbotten

Opplæringskonsulent
Telefon
578 29 250
Mobil
917 24 630