- +

Fagbrevutdeling den 20 Mars på Alexandra Hotell Publisert: 05.03.2015 14:16

Byggopp dekkjer middagen under Fagbrev utdelingen på Alexandra Hotell, den 20 Mars 2015. fyll ut Påmeldingskjema og send det til tron.ivar@byggopp.no innan 13 Mars.