- +

Teorikurs for vaksne som ynskjer fag/sveinebrev . Publisert: 05.12.2016 14:36

Teorikurs for vaksne som ynskjer fag/sveinebev .

 

Teorikurs for vaksne som ynskjer fag/sveinebev .

 

Etter stor pågang frå våre 160 medlemsbedrifter vil Byggopp prioritere førebuande kurs til teori eksamen vår 2017

For å vere kvalifisert lærebedrift vert det no stilt strengare og strengare krav frå det offentlige også retta mot anbods kvalifikasjonar.

Alle som manglar skule innan bygg-og anleggsfaga MÅ gjennomføre ein 5 timars teorieksamen i det aktuelle lærefaget.

Etter gjennomført eksamen kan kandidaten gå opp til fag/sveineprøve med 5 års praksis i faget. Byggopp har siste åra gjennomført fleire kurs med godt resultat. Vi anbefala alle som har 5 års praksis eller meir å melde seg på kurset slik at dei kan få avlagt fag/sveineprøve.

Med eit fag/sveinebrev i handa har du fått dokumentasjon og auka yrkes status.

BYGGOPP S og Fj har erfaring og kompetanse og planlegger kurs innan følgjande fag med avsluttande eksamen som kvalifisera til fag/sveineprøve.

Kurstart;  Vår  2017. Eksamen juni 2017

Stad; I utgangspunktet Førde, men dette kan endrast utifra lokaliseringa av deltakarane

Varigheit; Samlingane vert gjennomført på dag/kveld/helg (tilpassast deltakarane sitt behov) tid med litt eigen studie blant anna oppgåveløysning. Ca 10-12 kursdagar  (100 -120 t + eigen studie)

Samlingane er teoribaserte, men i nokre fag vert det også lagt opp til praktiske økter 

Pris; 14 000 kr pr deltakarar for medlemsbedrifter og 16 000 kr for andre, inklusiv lærebøker + oppmeldings gebyr til Fylket på ca 1000 kr

Dette kurset kan gje stipend for dei av kandidatane som er organisert. Kvar kandidat tek dette opp med sin organisasjon. (Fellesforbundet/Fagforbundet m.fl)

Spørsmål gjeldande kurs kan de ta kontakt ein av  våre Fagansvarlige  (sjå tlf/mail på påmeldings delen)

Mvh

Nils Arne Ødegård

-Leiar-

 

 

Teorieksamen vert tilbydt i følgjande fag  (min 8 påmeldte) ;

 

  1. 1.      Byggdriftarfaget  (vaktmeisterfaget)

Fagansvarlig. Håkon Svoen tlf 975 86 667  mail; hakon@byggopp.no

 

  1. 2.      Røyrleggarfaget

Fagansvarlig . Håkon Svoen tlf 975 86 667  mail; hakon@byggopp.no

 

  1. 3.      Tømrarfaget

Fagansvarlig. Per Eivind Gurvin tlf 901 54 078 mail; per.eivind.gurvin@byggopp.no

 

  1. 4.      Betongfaget

Fagansvarlig. Tron Ivar Søvde tlf  918 31 599 mail; tron.ivar@byggopp.no

 

Spørsmål gjeldande kursa, ta kontakt med ein av våre Fagansvarlige  (sjå tlf/mail over)

 

Påmelding til;

nilsarne@byggopp.no  eller på telefon 57829250

påmeldingsfrist; 15 januar  med eksamen i juni 2017 (denne fristen må holdast pga frist for oppmelding til eksamen)

Nøyaktig tidspunkt og stad avklarast etter påmeldingsfristen.