- +

Lærlingesamling på Campus Førde Publisert: 20.02.2019 09:26

Onsdag 13. februar samlinga BYGGOPP Sogn og Fjordane rundt 70 av sine 2. årslærlingar, til en dag på Campus Førde (Høgskulen), der det blei informert om fagprøva som nærmar seg og moglegheita vidare på skule etter endt læretid.  

 

 

Dei fleste lærlingane har berre få månader igjen av læretida si, så en representant frå prøvenemnda informerte og gav tips frammot prøva.
Tidligare lærling hos Åsen & Øvrelid, Espen Vasseth, som i dag går Bygg- og anleggsingeniør kom å fortalte om si tid som lærling via BYGGOPP og om det å vere student på Høgskulen. Han fortalte om si tid som ny lærling og korleis han utvikla seg som person gjennom læretida si.  Gode tips til dei frammøtte var; var;  vis engasjement, tren på god planlegging av prosjekta/arbeidsoppgåve dine, vis orden og struktur i arbeidet og vis yrkesstoltheit.

ARve Lovenholdt 2

 

Etter pausen fikk lærligane informasjon frå både Høgskulen og Fagskule, om mogleigheita for en vei vidare dersom det er av interesse. Blant anna fikk dei eit miniforedrag om Bygningsfysikk. 

Feltprest Arve Løvenholdt, hadde i sitt foredrag fokus på etikk i arbeidslivet. Foredraget kalla han «è det så nøye då?». Eit tankevekkande foredrag om korleis holdningar og tenkemåte vår påvirkar oss i kvardagen. 

Vi vil takk Høgskulen og fagskulen for eit godt samarbeid rundt denne samlinga