- +

Underentreprise - NS8415 og NS8417

Kurs:      Underentreprise; inngåelse og gjennomføring av kontrakter etter NS 8415 og NS 8417

 Målgruppe:    Prosjektledere, anleggsledere og andre som arbeider med administrasjonav underentrepriseoppdrag, både på vegne av hoved- og underentreprenør.

Kursbeskrivelse:

Kurset omhandler standardkontraktene for underentreprise, og fokuserer på utfordringer og fallgruver i forholdet mellom hovedentreprenør og underentreprenør. I tillegg vil kurset ta for seg hvordan underentreprisestandardene skiller seg fra NS 8405 og NS 8407.

Følgende temaer er sentrale:

-       Ulike kontraktsmodeller og standardkontrakter
-       «Back to back» som begrep og kontraktsform
-       Standardens rett til underentreprise og byggherrens rett til å nekte
-       Reglene om tiltransport
-       Intervensjon
-       Rett til å pålegge underentreprenøren endringer
-       Fremdriftsstyring og pålegg om forsering
-       Overtakelse og registreringsforretning
-       Sluttoppgjør
-       Mangler og direktekrav
-       Tvister

 

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for entreprisegruppen i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i en årrekke, med svært gode tilbakemeldinger.