- +

Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3)

Betongarbeider - utførelse av betongkonstruksjoner (U3)

Målgruppe

Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.
Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis. Se BORs hjemmeside for kompetansekrav: http://betongopplaering.no/bors-kompetanseomrader/betongutforelse/

Kursinnhold

Kurset tar for seg aktuelle lover, forskrifter og standarder, betong¬teknologi, krav til forskaling og armering, krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen, mottakskontroll på byggeplass og herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering.
I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende to standarder:
NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.
NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.
Disse kan kjøpes på: www.standard.no

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeaktiviteter og oppgaveløsning. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Bestått eksamen gir sammen med dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Nærmere opplysninger på BORs nettside.

Maks antall deltakere: 20
Kommentarer
Kompetansebevisene blir sendt ut og fakturert fra Betongopplæringsrådet. Kompetansebeviset koster kr 1 100,-