- +

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk
Målgruppe
De i prosjektet som håndterer og deltar i byggemøter og i forhandlinger (endringer, sluttoppgjør etc), bl a prosjektledere, anleggsledere og andre som skal delta i forhandlinger.
Forkunnskaper: Det er en fordel at deltakerne kjenner til bestemmelsene i NS 8405 som gjelder endringer, tillegg og sluttoppgjør.
Kursinnhold
Fokus i kurset er forhandlinger i byggeprosessen og spesielt forhandlinger i forbindelse med tillegg, endringer og sluttoppgjør. I kurset vil vi se på ulike former for kommunikasjon og dokumentasjon. , samt hvilke rammebetingelser som er med på å styre forhandlingene (kontrakter, lover og forskrifter osv). Det blir bruk av caseoppgaver og trening i ulike forhandlingsteknikker.
Kurset kjøres med maksimum 16 deltakere.
Kommentarer
Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf
23 08 75 34.