- +

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova

Målgruppe:
Ledere og medarbeidere som har forbrukere som kunder og som må forholde seg til de ufravikelige bestemmelser som ligger i Bustadoppføringsloven (forbrukerentrepriseloven).

Kursinnhold:
Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova og kontraktene etter denne, herunder følgende emne:

• Entreprenørens ytelser
• Overtagelse
• Mangler
• Reklamasjon
• Krav mot bakre ledd
• Forbrukerens ytelser

Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av Bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426,3427, 3428 og 3429.