- +

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova
Målgruppe
Ledere og medarbeidere som har forbrukere som kunder og som må forholde seg til de ufravikelige bestemmelser som ligger i Bustadoppføringsloven (forbrukerentrepriseloven).
Kursinnhold
Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova og kontraktene etter denne, herunder følgende emne:
• Entreprenørens ytelser
• Overtagelse
• Mangler
• Reklamasjon
• Krav mot bakre ledd
• Forbrukerens ytelser
Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av Bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426,3427, 3428 og 3429.
Kommentarer
Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt med leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no eller tlf
23 08 75 34.