- +

Prosjektering av energieffektive bygg

Prosjektering av energieffektive bygg
Målgruppe
• Rådgivende ingeniører (RIB og RIV)
• Arkitekter
• Entreprenører
Kursinnhold
I dette kurset vil du få gjennomgang av de nye energikravene som trådte i kraft 1. januar i år, med en overgangsperiode på 1 år. Vi ser nærmere på hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 10 og i standarden for passivhus.
• Hva kjennetegner et energieffektivt bygg?
• Hvilke krav stilles til nybygg (TEK 10) og i standarden for passivhus?
• Hva må jeg huske på når jeg skal prosjektere et energieffektivt hus?
• Hvordan kan jeg bruke energiberegninger i konseptutviklingen?
• Hvordan kan jeg sikre godt inneklima?
Kurset er oppdatert i tråd med de nye energikravene og vi har også lagt til noe mer om energiberegninger, og inneklima enn tidligere. Kurset gjennomføres i samarbeid med Faggruppen Bygg og Anlegg (FBA), Lavenergiprogrammet og Norske Arkitekters Landsforening.
Kurset avsluttes med en frivillig test (hjemmeoppgave) som dersom bestått, gir grunnlag for å bli oppført på Lavenergiprogrammets rådgiverliste.
Ressurser deltagere kan bruke til egen læring i forbindelse med kurset: http://lavenergiprogrammet.no/opplaering/#prosjektering-av-passivhus
Sted: Holberg Terrasse – kurs og konferansesenter
For mer informasjon og påmelding