- +

NS 3420 Oppdatering

NS 3420 Oppdatering

Målgruppe

Kurset retter seg mot personer innen bygg- og anleggsledelse
som trenger en oppdatering i NS 3420 – 4. utgaven (2008).
Nødvendige forkunnskaper: God kjennskap til NS 3420 – tidligere utgave
Kursinnhold

Med 4. utgaven av NS 3420 er det blitt ganske omfattende endringer i standarden. Oppdateringskurset tar for seg de viktigste endringene i 4. utgaven. Kurset tar for seg de viktigste endringene, som blant annet omfatter:
• Repetisjon krav prosjektdokumenter
• Gjennomgang av fellesbestemmelser
• Eksempler og oppgaver
• Eksempler fra Rigg og drift – NS 3420 Del A
Kurset gjennomføres med forelesninger og gruppeoppgaver.