- +

Endringer og varslinger

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for kontraktshåndtering i prosjekter

 Kursbeskrivelse:     

Kurset gir deltakerne grundig gjennomgang av reglene om endringer og varsling i sentrale

kontraktstandarder for utførelsesentreprise, særlig NS 8405. Kurset gir et godt grunnlag også for å kunne praktisere varslingsreglene i NS 8406 og NS 8407 (totalentreprise), samt tilhørende underentreprisekontrakter.

 Viktige spørsmål som gjennomgås: 

  • Hva er grensene for byggherrens rett til å kreve endringer?
  • Hva blir mulige konsekvenser av en endring?
  • Ved hvilke situasjoner må entreprenøren varsle?
  • Hvilke tidsfrister gjelder?
  • Hva må det varsles om?
  • Når må byggherren svare?
  • Hvilke krav gjelder for varselets ordlyd?
  • Utdeling og gjennomgang av anbefalt varslingsskjema

 

Alle deltakerne vil få utdelt hvert sitt veggeksemplar av Steenstrup Stordranges oversikt over varslingsregimet i NS 8405.

 Kurstemaet er kjernekunnskap for prosjektledere i større byggeprosjekter. Kurset egner seg derfor for entreprenører, byggherrer og rådgivere.

 Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for Steenstrup Stordranges avdeling for Bygg og anlegg i Bergen. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs de siste 14 år, med svært gode tilbakemeldinger.