- +

NS 8405

Målgruppe:    Prosjektledere, anleggsledere, byggeledere og andre som har ansvar for      

entreprenørens kontraktoppfyllelse

 

Kursbeskrivelse:     

 

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt er den sentrale kontraktstandarden for utførelsesentrepriser. Standarden er viktig for forståelsen av kontraktstrukturen i bygg- og anleggsbransjen.

 

Innholdet i dette to dagers kurset er en grundig gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405. Følgende tema er blant de mest sentrale:

 

  • Når skal NS 8405 og NS 8406 brukes?
  • Entreprenørens og byggherrens ytelser
  • Endringer og varsling
  • Byggherrens medvirkning
  • Fremdriftsstyring
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og mangler

 

Formålet med kurset er å gi god innsikt i standarden, slik at deltakerne blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et bygge- og anleggsprosjekt. Det legges stor vekt på diskusjon og innvolvering av deltakerne gjennom spørsmål og oppgaver underveis i kurset.

 

Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

 

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for Steenstrup Stordranges avdeling for Bygg og anlegg i Bergen.. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs de siste 14 år, med svært gode tilbakemeldinger.