- +

NS-EN 13670+NA Utførelse av betongkonstruksjoner – Oppdateringskurs

NS-EN 13670+NA Utførelse av betongkonstruksjoner – Oppdateringskurs

Målgruppe

Kurset er primært beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som tidligere har gjennomført U3 kurs eller støypelederkurs og som ønsker en oppdatering på gjeldende relevante standarder.

Kurset henvender seg også til de som skal prosjektere, kontrollere, utføre, kontrollere og ha tilsyn med betongkonstruksjoner og som må forholde seg til, og ha kunnskaper om gjeldende regelverk.

Kursinnhold

NS-EN 13670 omfatter de samme arbeidsområdene som tidligere NS 3465, dvs. organisering av prosjekter, krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse, forskaling, armering, spennarmering, støyping, elementmontasje, geometriske toleranser, kontroll og dokumentasjon.

NS-EN 13670 danner også bindeleddet mellom prosjekteringsstandardene og produkt­standardene for de materialer og komponenter som inngår i betongkonstruksjoner. I tillegg angir standarden krav til hvordan de prosjekterende skal utforme produksjonsunderlaget.

Kurset gjennomføres med forelesninger.

Kommentarer

I tillegg til kursavgift kommer kr 750,- i administrasjonsgebyr til BOR for utstedelse av oppdatert kompetansebevis med dagens kompetanseklasser. Dette gjelder kun for de med "gamle" kompetansebevis som søker om slik oppdatering på kurset.

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt.