- +

Manglar & Reklamasjon

Kurset gir en innføring i reglene om mangler og reklamasjonsansvar. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 

-          Hva er en mangel, og når er entreprenøren ansvarlig?

-          Byggherrens plikt til å reklamere: Hvordan skal reklamasjonen utformes og når må den sendes?

-          Konsekvenser ved for sen reklamasjon

-          Hva bør entreprenøren gjøre når han mottar en reklamasjon?

-          Entreprenørens utbedringsrett og –plikt

-          Når kan byggherren sette bort utbedringen til andre?

-          Når kan byggherren kreve erstatning og/eller prisavslag?

-          Videreføring av krav mot underentreprenør

-          Kan byggherren reise utbedringskrav direkte mot underentreprenør?

-          Foreldelse av mangelsansvar etter foreldelsesloven

 

Som kursmateriell vil deltakerne får utdelt relevante deler av NS 8407. Kurset vil bli lagt opp slik at kursleder presenterer de sentrale bestemmelser i standarden, som i stor grad samsvarer med de øvrige kontraktsstandardene innen bygg og anlegg. Reglene vil bli illustrert med eksempler, og det vil åpnes opp for spørsmål, diskusjon og oppgaveløsning.

 Kurshaldar: Alf Johan Knag