- +

Overtakelse av bygg og anlegg

OVERTAKELSE AV BYGG OG ANLEGG

Målgruppe:                Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for overtakelse

                                   Kurset blir også tilpasset underentreprenører

 Kursbeskrivelse:     

Kurset gir en innføring i standardens regler om overtakelse, med særlig vekt på virkningene av overtakelse og frister som er knyttet til overtakelse. Kurset vil også ta for seg praktiske utfordringer knyttet til forberedelse og gjennomføring av overtakelse, samt reklamasjonshåndtering. 

Som kursmateriell vil deltakerne få utlevert standardkontrakten NS 8407, og standardkontraktenfor underentreprenører.  Kurset vil bli lagt opp slik at foredragsholder presenterer de sentrale bestemmelsene i standardene, knytter praktiske eksempler til disse, og åpner for spørsmål ogdiskusjon om håndteringen av overtakelsessituasjonen.

 

Kursholder: Alf Johan Knag, SANDS