- +

Enteprisekontrakter

Målgruppe

Ledere og medarbeidere som arbeider med entreprisekontrakter, med særlig fokus på prosjektledelse. 

Kursinnhold

Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter med fokus både på NS 8405 og NS 8407. Kurset legger spesielt vekt på gjennomgang av praktiske eksempler og realistiske case.

 Kurset vektlegger særlig:

Kjennskap til de ulike entrepriseformene, kontrakter og risikofordeling. Vi gjennomgår

  • Partenes risiko og ytelser
  • Håndtering av endringer
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Forsinkelse og dagmulkt
  • Mangler og reklamasjon

Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, og diskusjoner.

Deltakerne bør ha med standardene (NS 8405 og NS 8407) til kurset hvis dere har tilgang til disse.