- +

Sluttoppgjer

Sluttoppgjer

Målgruppe:
Prosjektleiarar, anleggsleiarar, byggeleiarar og andre som har ansvar for sluttoppgjer

Kursinnhold:

Kjennskap til korleis eit sluttoppgjer skal handsamast er særs viktig for å sikre krava sine, enten det er på entreprenør- eller byggherre si side. I dette kurset får deltakarane ein grundig gjennomgang av bestemmelsane om sluttoppgjer i NS 8405, NS 8406, og NS 8407. Kurset vil m.a. handle om:

 

  • Føremålet med bestemmelsane om sluttoppgjer
  • Kravet til spesifikasjon og krava til sluttoppstillinga
  • Ulike måtar å setja opp krava i sluttoppstillinga
  • Fristane for, og verknadene av å sende sluttoppstilling
  • Sluttoppgjer i underentreprisetilhøve
  • Byggherren sitt svar, herunder invendingar og motkrav
  • Tilhøvet til søksmålsfristen