- +

Byggherreforskrift

BYGGHERREFORSKRIFT

Målgruppe:
Leiare på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekt

På kurset vil vi gjennomgå ny Byggherreforskrift, med særlig fokus på endringane. 

Tema i forskriftene som blir tatt opp på kurset er blant anna:

- Grensesnitt mellom byggherre og entreprenør
- SHA-plan – hva skal denne ta omsyn til?
- Avtaler mellom partane
- Ansvarlig etter ny forskrift
- Nye krav til prosjekterande
- Rollekonfliktar

Arrangør: EBA Vestenfjelske/ Byggopp Sogn og Fjordane