- +

Samspillskontrakter

                                                                     

Målsetning:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva samspillskontrakter kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en dialogbasert gjennomgang av hvordan en samspillskontrakt kan bygges opp og hva den bør inneholde, samt en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Kursinnhold:

Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes.

 

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Kontraktsmessige utfordringer og fallgruver
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen

 

Undervisningen er basert på aktiv deltakelse, med bruk av eksempler, oppgaver og diskusjon.

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for Steenstrup Stordranges avdeling for Bygg og anlegg i Bergen. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs de siste 16 år, med svært gode tilbakemeldinger.