- +

Regelverket om offentlege anskaffelsar

Tema:

Kurset går i dybden på rettslige og praktiske utfordringer som ofte oppstår i anskaffelsesprosesser, og gir veiledning om hvordan utfordringene kan løses. Det vil bli vist til rettspraksis, Kofa-avgjørelser og erfaring fra forskjellige typer anskaffelser. Kurset er særlig tilpasset for entreprenører og andre leverandører i byggebransjen.

 

Temaene er valgt ut for å gi deltakerne en viktig oppfriskning av kunnskap i helt sentrale anskaffelsesrettslige problemstillinger, samtidig som det gis oppdatering i forhold til ny praksis og nytt regelverk som trådte i kraft fra 01.01.2017.

 Vi gjennomgår de viktigste endringene i regelverket, blant annet:

 • Bakgrunn for regelrevisjon, oversikt og formål
 • Terskelverdier – hvor finner man regler om de ulike anskaffelsene?
 • Kontrakter under den nye nasjonale terskelverdien på 1,1 MNOK – hvilke regler gjelder?
 • Hvilke rettigheter har leverandørene når det gjelder anskaffelsene som ikke lengre skal kunngjøres?
 • Anskaffelsesprosedyrene
 • Ny konkurranseform – tilbudskonkurranse
 • Utvidet adgang til konkurranse med forhandling
 • Hvilke rettigheter har leverandørene i disse konkurransene, og hvordan kan tilbyderne gå frem for å bruke forhandlingene til sin fordel?
 • Utvidet rom for forberedende markeds-undersøkelser, og nye regler om rådgiver-habilitet og konkurranseutgjevning
 • Kvalifikasjonskrav og nye regler om egen-erklæringer
 • Digitalisering av anskaffelsesprosessene
 • Nye regler om avklaringer og suppleringer
 • Hvordan bør tilbyderne gå frem ved uklarheter i konkurransegrunnlaget?
 • Rett og plikt til avvisning av leverandører
 • Rett og plikt til avvisning av tilbud
 • Begrunnelsesplikten – hvilke opplysninger kan unntas fra offentlighet?
 • Innsynsreglene
 • Ny forsyningsforskrift – hovedtrekk
 • Begrensninger i adgangen til å gjøre endringer i inngåtte – krav til og betydningen av endringsklausuler
 • Mulighetene for å bruke opsjoner
 • Klageprosedyrer – KOFA og domstolene

 

Kursholder: Åshild Fløisand. Hun er advokat og partner ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Bergen. Hun har spesialkunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser, og har en variert erfaring fra dette fagområdet. Fløisand har også omfattende erfaring som prosessfullmektig i tvistesaker for KOFA. Hun har også bred erfaring som rådgiver i anskaffelsesprosesser for offentlige oppdragsgivere.