- +

Lederutviklingskurs for arbeidsleder, bas og formann

Lederutviklingskurs for arbeidsleder, bas og formann


Målgruppe
Arbeidsledere, formenn og baser i bygg- og anleggsnæringen.


Kursinnhold
Det er lagt vekt på å utforme et praktisk kurs nært opp til deltakernes hverdagsutfordringer. Teorien er godt utprøvd i Anleggslederskolen og det er lagt inn mye tid til arbeidsoppgaver, diskusjoner og erfaringsutvekslinger.


Hovedtema:
• Arbeidslederrollen – egenutvikling
• Ledelse i praksis på byggeplassen
• Mål og rammebetingelser – omgivelsene.

Etter kurset skal deltakerne:
• Forstå og akseptere behovet for egen utvikling som leder.
• Evne å fange opp endringer i omgivelsene og iverksette nødvendige tiltak
• Forstå verdien av selskapets overordnede mål og strategier, og ta ansvar for gjennomføring innenfor sitt ansvarsområde


Kritisk kunne vurdere og utvikle de interne rutiner og ressurser de har ansvar for.
Det forutsettes minimum 12 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Maks deltakerantall er 20.

Varighet:2 dager