- +

Lean Byggeplass - Produksjonsplanlegging og byggeplassorganisering

Lean Byggeplass - Produksjonsplanlegging og byggeplassorganisering

Målgruppe
Prosjektledere, Anleggsledere, Formenn, baser, innkjøpsansvarlige.

Kursinnhold
Kurset er delt inn i fem større temaer; Innledning, Om Lean, Ledelse, Verktøy og Planlegging.

Innledning- Brobyggeren– et fysisk spill der oppgaven er å gjennomføre en byggeprosess som fører frem til en ferdig bro. Spillet har roller som i et virkelig prosjekt og demonstrerer feil som oppstår. Dette er innfallsporten til resten av kurset

Om Lean- Kort introduksjon omlean, hva brukes det til og hva det består det av. Begreper, verktøyintroduksjon og roller

Ledelse- Ledelse under lean skiller seg fra tradisjonell ledelse gjennom å legge vekt på engasjement og involvering fra medarbeiderne for å oppnå flyt i prosjektgjennomføring

Verktøy- Bruk av noen av de mest sentrale verktøyene til å identifisere sløsing og å finne rotårsakene til at sløsing oppstår – for å kunne fjerne disse årsakene. Direkte knyttet til Brobyggeren. 5S, 5 x hvorfor, A3-problemløsing, mfl

Planlegging- En nærmere gjennomgang av det mest sentrale leanverktøyet til bruk på byggeplass – Last Planner.

Ved å ha kontroll på aktivitetene og produksjonslinjene i prosjektet skapes forutsigbarhet i fremdriften. Noen kjenner verktøyet som "involverende planlegging" og har vist seg ekstremt virkningsfulle i mange prosjektrelaterte virksomheter, spesielt i B&A. Direkte knyttet til Brobyggeren.

Sertifisering:

Etter fullført kurs, sertifiseres deltagerne som Lean six sigma gult belte og har som sådan formell kompetanse