- +

Lean Byggeplass - Produksjonsplanlegging og byggeplassorganisering

Lean Byggeplass - Produksjonsplanlegging og byggeplassorganisering
Målgruppe
Prosjektledere, Anleggsledere, Formenn, baser, innkjøpsansvarlige.
Kursinnhold
Kurset er delt inn i fem større temaer; Innledning, Om Lean, Ledelse, Verktøy og Planlegging.
Innledning. Brobyggeren– et fysisk spill der oppgaven er å gjennomføre en byggeprosess som fører frem til en ferdig bro. Spillet har roller som i et virkelig prosjekt og demonstrerer feil som oppstår. Dette er innfallsporten til resten av kurset
Lean. Kort introduksjon omlean, hva brukes det til og hva det består det av. Begreper, verktøyintroduksjon og roller
Ledelse. Ledelse under lean skiller seg fra tradisjonell ledelse gjennom å legge vekt på engasjement og involvering fra medarbeiderne for å oppnå flyt i prosjektgjennomføring
Verktøy- Bruk av noen av de mest sentrale verktøyene til å identifisere sløsing og å finne rotårsakene til at sløsing oppstår – for å kunne fjerne disse årsakene. Direkte knyttet til Brobyggeren. 5S, 5 x hvorfor, A3-problemløsing, mfl
Planlegging- En nærmere gjennomgang av det mest sentrale leanverktøyet til bruk på byggeplass – Last Planner. Ved å ha kontroll på aktivitetene og produksjonslinjene i prosjektet skapes forutsigbarhet i fremdriften. Noen kjenner verktøyet som "involverende planlegging" og har vist seg ekstremt virkningsfulle i mange prosjektrelaterte virksomheter, spesielt i B&A. Direkte knyttet til Brobyggeren.
Sertifisering:
Etter fullført kurs, sertifiseres deltagerne som Lean six sigma gult belte og har som sådan formell kompetanse.
Kommentarer
Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen Lene Jønsson, lene.jonsson@eba.no
for tilbud og mer informasjon