- +

NS 8407

Målgruppe:

Prosjektledere, anleggsledere og andre som har ansvar for entreprenørens totalentreprise

 

Kursbeskrivelse:

 

Kurset gir deltakerne en grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise. Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med ledelsen av totalentrepriseprosjekter, både på entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Formålet er at deltakerne skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407, og god forståelse av totalentreprise og standardens system.

 

Kurset tar bl.a. for seg følgende tema:

 

  • Grunnleggende risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Hva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Hvilke regler gjelder for tiltransport av entreprenører og rådgivere?
  • Hva innebærer totalentreprenørens opplysnings- og veiledningsplikt?
  • Hvem har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?
  • Endringer, endrede forutsetninger og reglene om varsling.
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse.
  • Testing, innregulering, overtakelse og prøvedrift.

 

I tillegg vil alle deltakerne få utdelt hvert sitt veggeksemplar av Steenstrup Stordranges oversikt over varslingsregimet i NS 8407.

 

Kursleder er advokat Alf Johan Knag, partner og leder for Steenstrup Stordranges avdeling for Bygg og anlegg i Bergen. Knag har lang erfaring som kursleder, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs de siste 15 år, med svært gode tilbakemeldinger.