- +

Kurs bedrift

BETONGARBEIDER - UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER (U3)

NS-EN 13670+NA UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER – OPPDATERINGSKURS

NS 8405

NS 8407 

NS 3420

NS 3420 OPPDATERING

PROSJEKTERING OG BYGGING AV BYGG 2020

BUSTADOPPFØRINGSLOVA

FORHANDLINGSTEKNIKK

LEAN BYGGEPLASS - PRODUKSJONSPLANLEGGING OG BYGGEPLASSORGANISERING

LEDERUTVIKLINGSKURS FOR ARBEIDSLEDER, BAS OG FORMANN

ENDRINGER OG VARSLINGER

REGELVERKET OM OFFENTLEGE ANSKAFFELSAR

SAMSPILLSKONTRAKTER


 

BYGGENÆRINGENS NETTSKOLE - Munio
Alle bedrifter kan her få gode kurstilbud til sine ansatte.

Har du lærling via oss, får han/ho tilgang til kursa i læretida dersom dei ikkje alt er gjennomført via Vg1 eller Vg2.
Kurs lærlingane få gjennom BYGGOPP er:
-
 Risikovurdering og HMS-regelverk 
- Arbeid i høyden (bygg og anlegg)
- Håndholdt verktøy og bygningssager (sikkerhetsopplæring)
- Stillaskurs del 1 (opp til 9 meter)