- +

Oppstartkurs

logo

Dette kurset vert arrangert på hausten då hovuddelen av lærlinginntaket vert gjort. Målet med kurset er at lærlingane skal få litt kompentanse om systemet dei skal bruke gjennom læretida. 

Dette med Helse, miljø og tryggleik vert det også lagt stor vekt på. 

Programinnholdet pleier å vere slik:

  • Gjennomgang av opplæringsboka
  • Informasjon frå Opplæringsavdelinga, Fylkeskommunen
  • Informasjon frå Fellesforbundet
  • Informasjon om Lånekassen
  • HMT/ m Arbeidstilsynet og regionalt verneombud
  • Førstehjelpskurs