- +

Kurs

BYGGOPP sin kursoversikt

Byggopp har som formål å vere flinke med oppdatering av både lærlingane, instruktørane og medlemsbedriftene våre. Kursplan for 2020 ser du nedanfor:

For lærlingane:

Oppstartsamling for nye lærlingar  - 2020 - dato kjem

Lærlingsamlingar - Blir sendt ut fortløpande av ansvarleg konsulent, både på mail og via Olkweb (oppfølgingsystemet) 

Byggenæringens nettskole 
 

KURSKALENDAR 2020

For medlemsbedriftene, instruktørar og andre:

Påmeldingar til : linda@byggopp.no

Kursnavn:                                                                                       Kursdato:                   Kursstad:

ADK 1 20.02.2020, sjå alle datoane på kursinv. via linken Thon hotell Førde
Treningssamling (Byggopp kroppen din) Stad og dato kjem  Sogn, Sunnfjord og Nordfjord
HMS 40 t kurs
23.-25.3.2020 og 7.-8.5.2020  Concordbygget, Førde
     
 Varmearbeid 31.1.20 og 7.2.20 i Førde - få plassar igjen, send mail til linda@byggopp.no   Stad kjem, men meld gjere inn behov
 Våtromskurs  17., 18. og 19.3.20 reservert  Stad kjem, men meld gjerne inn behov
 Lovpålagt HMS opplæring for leiara

haust 2020

 
     

Instruktørkurs -  for fagleg leiar og alle som har instruktørrolle for læringane våre

Byggnæringens nettskole - gi dine tilsette mulighet for å ta div. nettbaserte kurs via vår e-læringsportal.   

Tips:  Prosjekt Fareblind ligg no ute som gratiskurs for alle, les gjerne meir om det på www.eba.no