- +

Kurs

BYGGOPP sin kursoversikt

Byggopp har som formål å vere flinke med oppdatering av både lærlingane og instruktørane i medlemsbedriftene. Dette medfører mange kurs, og her kan du lese litt om kva dei forskjellige kursa går ut på:

For lærlingane:

Oppstartkurs 

Lærlingsamlingar

For medlemsbedriftene/instruktørane:

Instruktørkurs

NS-En 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - oppdateringskurs

Varmearbeidarkurs
(Byggopp har eigen instruktør)