- +

Kurs

BYGGOPP sin kursoversikt

Byggopp har som formål å vere flinke med oppdatering av både lærlingane og instruktørane i medlemsbedriftene. Her kan du lese litt om kva dei forskjellige kursa går ut på:

For lærlingane:

Oppstartkurs 

Lærlingsamlingar

Byggenæringens nettskole
 

For medlemsbedriftene/instruktørane:

Påmeldingar til : linda@byggopp.no

Kursnavn:                                                                                       Kursdato:                   Kursstad:

Overtakelse av bygg og anlegg  (halvdagskurs)   12.2.2019   Scandic hotell Sunnfjord
Manglar & reklamasjon (halvdagskurs)  12.2.2019   Scandic hotell Sunnfjord
Basiskurs  NS8407 23.-24.5.2019 Concord - Førde (rom: CB323)
 Samspillkontrakter  19.09.2019  Thon hotell Jølster
NS8415 & NS8417
20.09.2019 Thon hotell Jølster
Byggherreforskriften (halvdagskurs)
25.10.2019 Thon hotell Jølster
TEK 17  (halvdagskurs)
25.10.2019 Thon hotell Jølster
HMS for leiarar  (halvdagskurs) 15.11.2019 Scandic hotell Sunnfjord

 

Instruktørkurs
Varmearbeidarkurs:Byggnæringens nettskole - gunstige kursprisar til våre medlemsbedrifter.