- +

Kurs

BYGGOPP sin kursoversikt

Byggopp har som formål å vere flinke med oppdatering av både lærlingane, instruktørane og medlemsbedriftene våre. Kursplan for 2020 ser du nedanfor:

For lærlingane:

Oppstartsamling for nye lærlingar  - 2020 - dato kjem

Lærlingsamlingar - Blir sendt ut fortløpande av ansvarleg konsulent, både på mail og via Olkweb (oppfølgingsystemet) 

Byggenæringens nettskole 
 

KURSKALENDAR 2020

For medlemsbedriftene, instruktørar og andre:

Påmeldingar til : linda@byggopp.no

Kursnavn:                                                                                       Kursdato:                   Kursstad:

ADK 1 20.02.2020, sjå alle datoane på kursinv. via linken Thon hotell Førde
Treningssamling (Byggopp kroppen din) 25.,26. og 27.2.20  Sogn,Nordfjord,Sunnfjord
HMS 40 t kurs
28.-30.9. og 22.-23.10.2020  Lokalitet kjem
Varmt arbeid inkl. sløkking  6.03.2020  Concordbygget, Førde
Plunder og heft krav- korleis fremme og 

håndtere dette?

 12.03.2020

Concordbygget, Førde 
Plan og bygningsrett i et nøtteskall
Utsatt, ny dato kjem Scandic Sunnfjord hotell, Førde
Våtromsnormene
 
Utsatt, ny dato kjem
 Måløy vidaregåande skule
Våtromsnormene  Utsatt, ny dato kjem  Sogndal vidaregåande skule

   Varmt arbeid                                                           Utsatt, ny dato kjem                      Kalvåg 
Instruktørkurs -  for fagleg leiar og alle som har instruktørrolle for læringane våre

Byggnæringens nettskole - gi dine tilsette mulighet for å ta div. nettbaserte kurs via vår e-læringsportal.   

Tips:  Prosjekt Fareblind gratiskurs for alle, les gjerne meir om det på www.eba.no