- +

Kurs

BYGGOPP sin kursoversikt

Byggopp har som formål å vere flinke med oppdatering av både lærlingane og instruktørane i medlemsbedriftene. Dette medfører mange kurs, og her kan du lese litt om kva dei forskjellige kursa går ut på:

For lærlingane:

Oppstartkurs 

Lærlingsamlingar

For medlemsbedriftene/instruktørane:

Instruktørkurs

EBA-Kurs
Byggopp har samarbeid med EBA og deira Entrepenørskule. 
Me har arrangert nokon kurs her i Sogn og Fjordane, men kom gjerne med fleire forslag dersom det er noko av interesse.

Varmearbeidarkurs
(Byggopp har eigen instruktør)