- +

Ventilasjons- og Blikkenslagarfaget

ventilasjon

Blikkenslagaren produserer, monterer, moderniserer, reparerer og tek service på ventilasjonsanlegg, fasade og tak. 
Blikkenslagaren arbeider med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller, og sørger for at bygg er tette og har eit godt inneklima med fornuftig energibruk. 

Sjå Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes landsforbund si heimeside for meir informasjon om faget!

www.vbl.no

Se læreplan