- +

Veg- og Anleggsfaget

grunnundesokelser 11114846881

Anleggsfagarbeidaren jobbar med vegarbeid, grunnarbeid, asfaltarbeid, jernbanearbeid og med vatn- og avløpsanlegg. Arbeidet innebærer stikkings- og oppmålingsarbeider (måling av lengder/høgder og plassering av konstruksjoner), enkel forskaling, armering og støyping, sprengningsarbeid og masseforflytning.

Anleggsfagarbeidaren er ein viktig del av heile prosessen i eit anleggsarbeid, og tek stadig i bruk meir avansert utstyr.

Se læreplan