- +

Tømrarfaget

tomrer

Tømraren bygger og monterer ulike typar trekonstruksjoner. Arbeidet omfattar konstruksjons- og innredningsarbeid, rehabilitering (oppgradering) og restaurering (tilbakesetting til opprinneleg tilstand) av eldre byggverk, og produksjon og montering av ferdiglagde deler i alle typar bygg.

Tømraren er ein nøkkelperson i mange byggeprosjekter. 

Dagens byggemetode, bindingsverk:

Se læreplan