- +

Steinfaget

Steinfaget 11

Steinfagarbeidaren jobbar med utvinning av naturstein og vidare bearbeiding av ulike steintypar. Arbeidet er avhengig av steinanes eigenskapar og kva som skal lagast, og gjerast både manuelt og ved hjelp av avanserte maskiner.

Steinfagarbeidaren bearbeider steinen til blokker og skiferplater, eller lagar monumenter og forskjellige typar belegningstein. Dette blir ofte brukt i estetisk og miljøretta bygge- og anleggsvirksomheit.

Se læreplan