- +

Røyrleggjarfaget

Bilane mine 0111+m400x300

Røyrleggjaren planlegger, monterer og reparerer røyr og utstyr for dagleg hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslokking, trykkluft og gasssanlegg.

Røyrleggjaren bidrar aktivt med å leggje forholda til rette for fornuftig energibruk og ivaretakelse av miljøet. Menneska er avhengige av vatn og varme, og dette sørger røyrleggjaren for at me har.

For meir informasjon om faget sjå her

Se læreplan