- +

Byggdriftarfaget

Mann som kan gjore flere ting


Ein  byggdriftar  sørgjer for at dei tekniske installasjonane i eit bygg, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystem, varmeanlegg/ventilasjon og andre maskinanlegg til ein kvar tid er funksjonelt og operativt.   

Som Byggdriftar utfører du lettare drift og vedlikehald, mens større oppdrag utførast av ekstern arbeidskraft.

I tillegg til sjølve bygget, har byggdriftaren og ansvar for uteområder, slik som grøntarealer og parkeringsplasser og -parkanlegg.

Jobben som byggdriftar er i sterk endring. I dag innebærer yrket eit betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjonar enn tidligare. Dette er oppgaver som blant anna krever gode IKT-kunnskaper.

Moderne bygg har eit økt fokus på HMS, ENØK, klimautslipp og miljø, som også er med på å utvikle faget som byggdriftar.

Ein byggdriftar vil i nokon tilfelle fungere som ein arbeidsleiar, men må fortsatt ha god kjennskap til faget.

 

Byggdriftar er eit særløpsfag der det er 1 år på VG1 Bygg- og anleggsteknikk med påførande 3 år  læretid i bedrift. Det er også moglegheit med andre studieretningar til dømes elektrofag mfl.

 

Se læreplan