- +

Fjell- og Bergverksfaget

116969 180 135

Fjellfagarbeidaren jobbar med bergverksdrift eller med boring, sprengning og anna arbeid i berggrunnen i forbindelse med vegar, tunnelar og oppsetting av bygningar. Dette arbeidet omfattar også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner.

Veg- og vannkraftutbyggingen i Norge har vore og er avhengig av fagarbeidare som har kunnskapar om og kan arbeide med bergrunnen.

Se læreplan