- +

Betongfaget

st F8p 20fundament.jpg 20 28199x300 29

Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjonar innan bygg- og anleggsvirksomheit.

Dette innebærer arbeid med forskaling (støypeformer), armering, utstøyping av betong, montering av betongdeler, produksjon av betongelementer, og gjenoppbygging av betong.

Bak dei store byggverka - høghus, bruer, damanlegg - står betongfagarbeidaren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktigheit bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter.

Se læreplan