- +

Asfaltfaget

Asfalt F8r.jpg 20 28400x266 29

Asfaltøren må beherske planering av underlag, betjene asfaltblandeverk, laboratoriearbeid, skilting, betjening og vedlikehald av maskinelt utstyr og ikkje minst, sjølve håndverket.

Store deler av arbeidsoppgåvene blir utført ved bruk av maskiner, i tillegg er asfaltering lagerarbeid. Asfaltfaget har utvikla seg raskt som følge av behovet sikker, komfortabel og økonomisk trafikkavvikling. Asfaltdekkas bruksområdet blir stadig større.

Se læreplan