- +

Arbeidsavtale for lærlingar

Alle lærlingar skal ha ein arbeidsavtale når dei skriv ein lærekontrakt.

Byggopp legg her ut eit forslag som bedrifta kan bruke.